Volvo

Project: Gevelpanelen
Opdrachtgever: Uniplan
Plaats: Echenrod (Duistland)

In opdracht van Uniplan 16 glazen panelen voor een showcase mogen maken. Dit was een vervolgopdracht voor het in 2010 door Premiumglass gerealiseerde project voor Volvo. Hierbij is gebruik gemaakt van punt bevestiging. Met deze speciaal ontwikkelde bevestigingselementen, waarbij het glas wordt bevestig op de achterliggende draagconstructie, ontstaat er een elegante glazenwand  zonder omliggende kaderprofielen.